ĐỊA CHỈ

THÔN THIỀU, ĐỒNG LẠC, YÊN THẾ, BẮC GIANG

SỐ ĐIỆN THOẠI:

(+84)922 628 678/ (+84)988 527 495

EMAIL

hotro@vuagadoi.com

Liên hệ với Trang Trại Gà Đồi Danh Định